You are here
Home > Новости > ЗАКАЖАНА ТРЕТАТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

ЗАКАЖАНА ТРЕТАТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Претседателот на Советот на Општина Центар Жупа ја свикува 3- та редовна седница на Советот на Општина Центар Жупа, која ќе се одржи на ден 15.03.2022 година, со почеток во 13:00 часот, во салата за состаноци во општинската административна зграда со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Усвојување на записникот од 2-та седница на Советот на Општина Центар Жупа.
  2. Предлог одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот за 2022 година.
  3. Предлог одлука за измена на распоредот (пренамена) на средствата на Буџетот на Општина Центар Жупа за 2022година
  4. Предлог- Одлука за усвојување на завршна сметка на Општина Центар Жупа за 2021година
  5. Предлог-Одлука за усвојување на завршна сметка на ООУ,,Мустафа Кемал Ататурк,, за 2021 година
  6. Предлог – Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ,,Неџати Зеќерија,, за 2021 година
  7. Предлог – Одлука за усвојување на завршна сметка на СОУ,,АТА,,за 2020 година.
  8. Предлог-Одлука за усвојување на завршна сметка на ЈП,,КАЛЕ,,за 2021 година
  9. Предлог одлука За давање согласност на Одлуката за утврдување на цени на производите и услугите што јавното претпријатие ги продава и врши за корисниците
  10. Разно

 

This post is also available in: македонски

Top