You are here
Home > Интегритет и антикорупција
  1. Политика на интегритет на Општина Центар Жупа
  2. Етички кодекс на локални функционери 
  3. Кодекс за административни службеници
  4. Антикорупциска програма на Општина Центар Жупа со Акциски план за 2021 година
  5. Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор 

 

Овластено лице за интегритет во Општина Центар Жупа:

  • Сенада Ракиповска – контакт : rakipovskas@gmail.com ,  тел: 075/451-008

Oвластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување :

  • Фјорим Вејселовски -контакт: merkezjupa@hotmail.com – тел: 046/840-239

This post is also available in: македонски Türkçe (Turkish)

Top