You are here
Home > Ј.П.Кале > ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК

Советот на општина Центар Жупа , во својство на основач на  јавното претпријатието ,, Кале,, Центар Жупа, објавува јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за членови во надзорен одбор на јавното претпијатие. Сите заинтересирани кандидати да поднесат пријава на образец за пријавување на јавниот повик , со документација во писмена форма до Архивата на општина Центар Жупа , во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на овој повик .

Подетални информации во врска со јавниот повик на следниов  линк 

This post is also available in: македонски

Top