You are here
Home > Новости > Известување за проектот ,,Рехабилитација на локални улици во н.м Коџаџик во општина Центар Жупа,,

Известување за проектот ,,Рехабилитација на локални улици во н.м Коџаџик во општина Центар Жупа,,

Во рамките на Проектот за поврзување на локалните патишта на РСМ,, кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проектот при Министерството за транспорт и врски со финансиска подршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Центар Жупа аплицираше со проект,, Рехабилитација на локалните улици во н.м Коџаџик во општина Центар Жупа ,,

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата  на Светска Банка за Проектот , беше подготвен документ ,, Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти,, во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот ,, Контролна листа на План за управување со животната средина и социјални аспекти ,, е ставен на  јавен увид на 19.04.2023 година и е достапен на следниов линк ( отвори тука)

Вашите коментари / предлози или дополнувања  може да ги доставите во рок од 14 дена од поставувањето на документот на Интернет страницава , на следниов Формулар ( отвори тука)

This post is also available in: македонски

Top