You are here
Home > Ј.П.Кале > Јавен повик

Јавен повик

Советот на општина Центар Жупа , во својство на основач на  јавното претпријатието ,, Кале,, Центар Жупа, објавува јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за член во управен одбор на јавното претпијатие. Подетални информации во врска со јавниот повик на следниов линк.

This post is also available in: македонски

Top