You are here
Home > Известувања > Интерен оглас 01/2021

Интерен оглас 01/2021

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници ( Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 48,15, 154/15, 142/16, и 11/18 , Службен весник на РСМ  бр.275/19 и 14/20) , како и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот и спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодување и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас ( Службен весник на РМ број 11/2015 и 35/2018 , Службен весник на РСМ број. 303/2020) , Општина Центар Жупа објавува :

 

 ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2021

За унапредување на административни службеници во Општина Центар Жупа 

Датум на публикување: 13.07.2021 година

Краен рок на аплицирање: 17.07.2021 година

This post is also available in: македонски

Top