You are here
Home > Uncategorized @mk > 25 ГОДИНИ ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА, НА ВАША УСЛУГА !

25 ГОДИНИ ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА, НА ВАША УСЛУГА !

19 Мај 1996 г. Општина Центар Жупа беше оформена како посебна единица на локалната самоуправа во Р:С.Македонија. До денес Општината ја водеа 4 градоначалници и  вкупно 6 состави на општинскиот совет. Денес може да кажеме дека нашата општина веќе има свој имиџ, стои на располагање на граѓаните, но пред се ја знае својата визија.

https://merkezjupa.gov.mk/wp-content/uploads/2021/05/25godini.jpg

This post is also available in: македонски

Top