You are here
Home > Известувања > Пријава За учество во Пописот на населението

Пријава За учество во Пописот на населението

Пријава
За учество во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година
во својство на РЕОНСКИ ИНСТРУКТОР / РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧ

Пријава

https://www.stat.gov.mk/popis/PrijavaPopis2021.aspx

This post is also available in: македонски Türkçe (Turkish)

Top