You are here
Home > Административни такси > ЛИСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

ЛИСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

  1. Административна такса за Барање за одобрение за градење 2000,00денари.

  2. Административна такса за Барање за извод од план 550,00денари.

  3. Административна такса за Барање за уверение и потврда 300,00денари.

  4. Административна такса за Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РСМ 1500,00денари.

  5. Административна такса за Барање за списи и дејствија 300 денари.

 

 

Top