You are here
Home > Новости > ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА ЈА ОДРЖА ПРВАТА ФОРУМСКА СЕСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА БУЏЕТОТ

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА ЈА ОДРЖА ПРВАТА ФОРУМСКА СЕСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА БУЏЕТОТ

Одделението за Финансии при Општина Центар Жупа ја организира првата форумска сесија за планирање на буџетот за наредната година. Сошто беа договорени понатамошните активности и акциониот план за форумските сесија до одржување на седницата на советот. Исто така беше одлучено форумските сесии дасе организираат неделно секој четврток во 19.00 часот.

Top