You are here
Home > Интегритет и антикорупција
 1. Политика на интегритет на Општина Центар Жупа
 2. Етички кодекс на локални функционери 
 3. Кодекс за административни службеници
 4. Антикорупциска програма на Општина Центар Жупа
 5. Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор 
 6. Упаство за управување со судирот на интереси 
 7. Правилник за реализирање на службени патувања во земјава 
 8. Правилник за начинот на постапување со подароци, погодности и гостопримства 
 9. Правилник за начинот и условите за користење на службените возила и полнење на гориво за потребите на Општина Центар Жупа
 10. Процедура за начинот и постапка за спроведување и реализација на јавните набавки во општина Центар Жупа 
 11. Правилник за користење на средства од репрезентација 
 12. Процедура за извршување на расходите на Буџетот на општина Центар Жупа 

Почитувани жители на општина Центар Жупа , Општина Центар Жупа отвори електронско пријавување на мито и корупција во Општина Центар Жупа.

Анонимноста и дискрекцијата на корисниците е важен услов за жителите да се охрабрат и да бидат наши сојузници во борба против корупцијата.Жителите на општина Центар Жупа можат да поднесат пријава анонимно по електронски пат преку веб страницата на општина Центар Жупа  www. merkezjupa.gov.mk  во делот Пријави корупција или со испраќање на емаил на merkezjupa@hotmail.com 

За подетални информации  можат да се контактираат и :

Овластено лице за интегритет во Општина Центар Жупа:

 • Сенада Ракиповска – контакт : rakipovskas@gmail.com ,  тел: 075/451-008

Oвластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување :

 • Eран Зубер  -контакт: eranzuber@hotmail.com – тел: 071-318-472

This post is also available in: македонски Türkçe (Turkish)

Top