You are here
Home > Општински овластувања

Службено лице за информации од јавен карактер Ерихана Фето

контакт: merkezjupa@hotmail.com

тел: 046/840-239

 

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

Фјорим Вејселовски

контакт: merkezjupa@hotmail.com

тел: 046/840-239

Top