You are here
Home > Контакт

адреса:

Општина Центар Жупа,

1258 Голем Папрадник

Email:    merkezjupa@hotmail.com

gradonacalnik@live.com

 

тел. 072 213 588   Градоначалник

071 318 472 – Одделение за финасии

071 318 423 – Одделение за Урбанизам

071 318 265 – Совет на општината

– Лице за посредување со информации од јавен интерес, тел. 046 840 239

 

 

Top