You are here
Home > Градоначалник

М-р Аријан Ибраим

 

 

Роден во 1972 г. Во Голем Папрадник, дете на печалбарот во Швајцарија, Дилавер и Саније. Основно образование завршил во Центар Жупа. Средно медицинско образование во средното медицинско училиште Никола Штејн во Тетово. Дипломирал како економист на државниот  универзитет во Афјон, Р.Турција. Магистрирал на Истанбулскиот Универзитет, насока меѓународно право.  Се истакнува како поборник во образованието на мајчин Турски јазик во Центар Жупа, каде и работи две години како наставник. После неколку години печалба се враќа од Италија и активно се занимава со политика. Како кандидат на Демократската партија на Турците на Македонија, го добива градоначалничкиот мандат. Продолжува со вториот мандат како успешен градоначалник на општината…

Контакт податоци: 

 тел: 072.213.588,  046/840.239

 емаил: gradonacalnik@live.com

 

 

 

 

Top