• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².

Објава од јавното претпријатие за државни патишта

 Објава (30.06.2015 год.)

securedownload
 
Објава од јавното претпријатие за државни патишта, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу

Превземи ја објавата

Извештај за ЖС и План за ЖС за делница Мелнички Пат-Центар Жупа

 Извештај за ЖС и План за ЖС за делница Мелнички Пат-Центар Жупа (30.06.2015 год.)

securedownload
Извештај за ЖС и План за ЖС за делница Мелнички Пат-Центар Жупа, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу

Превземи го извештајот

Јавно претпријатие за државни патишта на Република Македонија - Тендер бр. 7

securedownload
 

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендеркста документација за, рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7)

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендеркста документација за, рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7)

Читај повеќе

Пребарување на податоци

Организација на општината

image Обраќање на Градоналалникот
 
image Совет на општината...
 
image Администрација...