• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².

Извествување од Фондација Елена Лука (03.11.2016 год.)

 

Ве информираме дека Фондацијата Елена Лука, во рамки на проектот Програма за стипендирање на девојчиња и млади девојки од рурални општини „Планирај ја својата иднина“, ги избра петте средношколки и петте студентки кои ќе бидат кориснички на стипендија од Фондацијата Елена Лука, целосното известување со листата на избрани корисници на стипендии можете да ја превземете со клик врз линкот подолу:

Превземи го известувањето од Фондацијата „Елена Лука“

 

Центар Жупа - Географија, Историја, Антропологија

Животописна брошура за општна Центар Жупа која во целост ги обединува географските карактеристики, историските вредности и антрополошките особености на општината и нејзините жители, целосната брошура можете да ја превземете со клик врз линкот подолу:

Превземи ја брошурата за Општина Центар Жупа

Известување од Општината (01.03.2016 год.)

Проект за подобрување на општинските услуги - Центар Жупа (01.03.2016 год.)

 
Известувањето се однесува на ИПА проектните грантови насочени кон подобрување на општинските услуги МСИП - општината Центар Жупа, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу:

Превземи го известувањето - Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП 

 

Известување од Општината (01.03.2016 год.)

Проект за подобрување на општинските услуги - Центар Жупа (01.03.2016 год.)

 
Известувањето се однесува на ИПА проектните грантови насочени кон подобрување на општинските услуги МСИП - општината Центар Жупа, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу:

Превземи го известувањето - Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП 

Известување од Општината (30.06.2015 год.-

Известување од Општина - Центар Жупа (30.06.2015 год.)

securedownload
Известување од општината Центар Жупа, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу

Превземи го известувањето

Пребарување на податоци

Организација на општината

image Обраќање на Градоналалникот
 
image Совет на општината...
 
image Администрација...