• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².

Извештај за ЖС и План за ЖС за делница Мелнички Пат-Центар Жупа

 Извештај за ЖС и План за ЖС за делница Мелнички Пат-Центар Жупа (30.06.2015 год.)

securedownload
Извештај за ЖС и План за ЖС за делница Мелнички Пат-Центар Жупа, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу

Превземи го извештајот

Јавно претпријатие за државни патишта на Република Македонија - Тендер бр. 7

securedownload
 

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендеркста документација за, рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7)

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендеркста документација за, рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7)

Читај повеќе

Пребарување на податоци