• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².

Известување од Општината (01.03.2016 год.)

Проект за подобрување на општинските услуги - Центар Жупа (01.03.2016 год.)

 
Известувањето се однесува на ИПА проектните грантови насочени кон подобрување на општинските услуги МСИП - општината Центар Жупа, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу:

Превземи го известувањето - Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП 

Известување од Општината (30.06.2015 год.-

Известување од Општина - Центар Жупа (30.06.2015 год.)

securedownload
Известување од општината Центар Жупа, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу

Превземи го известувањето

Објава од јавното претпријатие за државни патишта

 Објава (30.06.2015 год.)

securedownload
 
Објава од јавното претпријатие за државни патишта, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу

Превземи ја објавата

Извештај за ЖС и План за ЖС за делница Мелнички Пат-Центар Жупа

 Извештај за ЖС и План за ЖС за делница Мелнички Пат-Центар Жупа (30.06.2015 год.)

securedownload
Извештај за ЖС и План за ЖС за делница Мелнички Пат-Центар Жупа, целосниот документ можете да го превземете со клик врз линкот подолу

Превземи го извештајот

Јавно претпријатие за државни патишта на Република Македонија - Тендер бр. 7

securedownload
 

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендеркста документација за, рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7)

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендеркста документација за, рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7)

Читај повеќе

Пребарување на податоци