• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².
Sort gallery by:
View:
IMG 1885
IMG 1885
IMG 2128
IMG 2128
IMG 2250
IMG 2250
IMG 2319
IMG 2319
IMG 2401
IMG 2401
IMG 2402
IMG 2402
opstinskazgrada
opstinskazgrada
IMG 2155
IMG 2155
IMG 0386
IMG 0386
IMG 1735
IMG 1735
IMG 1770
IMG 1770
IMG 2138
IMG 2138
IMG 2159
IMG 2159