• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².

Јавно претпријатие за државни патишта на Република Македонија - Тендер бр. 7

Почитувани,

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендерска документација за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7), со заем од Светска Банка.

Во рамките на тендерската документација изготвен е и Елаборат за заштита на животната средина, кој јавно го доставуваме на официјалната веб страница на нашата општина Центар Жупа на македонски и на англиски јазик.

Изготвениот елаборат за заштита на животната средина можете да го превземете од почната страница или со клик врз еден од наведените линкови подолу: