• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².

Известување - Интерен оглас 02/2018

Почитувани !

Општина Центар Жупа на ден 02.07.2018 го објавува следниот Интерен оглас број 02/2018

Превземи го Интерниот оглас број 02/2018

Краен рок за аплицирање на 06.07.2018

Пребарување на податоци