• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².

Известување - 17.01.2019

Почитувани !

Општина Центар Жупа на ден 17.01.2019 објавува:

Известување - Повик 13.12.2018

Почитувани !

Општина Центар Жупа на ден 13.12.2018 го објавува следниот повик:

ЈАВЕН ПОВИK до доверителите на Општина Центар Жупа и доверителите на единките корисници основани од Општина Центар Жупа од областа на образованието (ООУ”Неџати Зекирија “-с.Коџаџик-Центар Жупа) за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

Превземи го повикот | Превземи ја пријавата !

Известување - Повик 22.10.2018

Почитувани !

Општина Центар Жупа на ден 22.10.2018 го објавува следниот повик:

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП
MSIP2-NCB-001-18

Превземи го повикот

Известување - Одлука 13.07.2018

Почитувани !

Општина Центар Жупа на ден 13.07.2018 ја објавува следната одлука:

Превземи ја одлуката

Известување - Интерен оглас 02/2018

Почитувани !

Општина Центар Жупа на ден 02.07.2018 го објавува следниот Интерен оглас број 02/2018

Превземи го Интерниот оглас број 02/2018

Краен рок за аплицирање на 06.07.2018

Пребарување на податоци